istanbul matematiksel bilimler merkezi

istanbul center for mathematical sciences

 

Amaç

 

Son Etkinlikler

 

Amaç

 

IMBM Programlarına

Başvuru

 

Yönetim

Eski Yönetimler

 

Destek

 

Geçmiş Etkinlikler

 

Bağlantılar

 

 İletişim

 

Güncel haberler için kayıt

 

 

English Pages

 

 

 

 

  

Pratik Bilgiler (İngilizce)

 

 

Kısa bir tarihçe

 

Kuruluş Amacı

 

matematiğin çeşitli alanlarında araştırma yapılması amacıyla kurulmuş bir merkezdir. Merkez gerekli yer, zaman ve hizmetleri sunarak araştırmacıların birlikte çalışacağı bir ortam yaratmayı hedefler. Mevcut araştırma merkezleri ve enstitüler ile ortaklaşa  çalışmalar yapar.

 

Bağımsız bir kurum olmakla birlikte, kampüsünde yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içindedir.

 

Merkezin ders programları yoktur, diploma vermez. Bununla birlikte lisansüstü seminerler ve postdoktora çalışmaları aracıyla genç matematikçilerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefler. Bir başka amacı da kamuda matematiksel bilincin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

mali kaynağını bağış geliri, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği anlaşmaları, şirket ve bireylerin bağışları yoluyla elde eder.

Matematikçilerin bütçesi merkezden, kendi çalıştıkları kurumlardan veya işbirliği içinde olunan araştırma merkezleri, enstitüler ve üniversiteler gibi çeşitli kaynaklardan sağlanır.

 

  iki komite tarafından yönetilir.

 

 

Temel görevler

 

Program ve Çalıştaylar

 

Her yıl, araştırma programları belirlenirProgramlara, konularında uluslararası üne kavuşmuş matematikçiler davet edilir.

Araştırma programı için, biraraya gelen matematikçilerden daha geniş bir kitleye hitap edecek, bir giriş çalıştayı düzenlenir.

 

Lisansüstü seminerler

 

İlgilenen lisansüstü öğrencilere, Araştırma Programı sırasında verilen konuşmaları takip etme seviyesine gelmeleri için, giriş çalıştayından önce seminerler düzenlenir. Ayrıca, merkezde bulunan araştırmacılar da, merkez ile işbirliğinde olan üniversitelerin öğrencileri için lisansüstü seminerler düzenleyebilirler.

 

Toplum ile ilişki

 

Toplumun matematik araştırmaları konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacı ilekamuya açık konuşmalar ve medya etkinlikleri düzenlenir.

 

 – Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek – İstanbul